V šifrant lahko vnesemo več različnih ponudnikov PDPZ. Pri ponudniku vnesemo matične podatke ponudnika, TRR kamor se nakazujejo premije, sklic,… Obvezno moramo določiti tudi za katero zavarovalno družbo gre, ker se na podlagi tega podatka pripravi ustrezna datoteka za PDPZ, ki jo lahko uvozimo oz. pošljemo zavarovalnici. Vnesemo še podatke o zavarovalni polici in določimo način PDPZ v breme delavca. Na voljo imamo naslednje štiri načine:

  • kot neto odtegljaj,
  • kot zmanjšanje bruto plače (brez preračuna na prispevke na bruto),
  • kot zmanjšanje bruto plače (s preračunom na prispevke na bruto),
  • kot zmanjšanje bruto plače (brez preračuna bruto zneska).

Določiti moramo še maksimalno višino premije v znesku in procentu, ki se jih uporabi za limit višine premije. V polju Zmanjšanje pri prekoračitvi nastavimo, kaj se zgodi v primeru prekoračitve višine premije.

V polju Formula za osnovo (bruto pl.) in (sk. bruto) določimo formulo za osnovo, od katere se izračuna premija PDPZ, če pri delavcu uporabimo polje Višina PDPZ (% od bruto osnove). Formula je sestavljena na podlagi VP (Vrst plačil), ki jih uporabljamo v plačah. Npr. B300 pomeni da bo za osnovo vzel bruto podatek iz VP300 Skupaj bruto.

place_3u

place_3u_1

3.B. Fond ur 4. Izpisi