Če smo se pri vnosu plačil zmotili, jih lahko tukaj popravljamo. Vpisati moramo datum plačila, katerega želimo popraviti in potrdimo z F9 Potrdi.

web-1-3-2

Na ekranu se pojavi seznam nalogov. V stolpcu Plačilo je viden star znesek plačila, ki ga lahko popravimo in potem ponovno naredimo datoteko za banko.

mkw-1-3-2-1

Popravljanje zapustimo s tipko F9 Potrdi.

1.3.1. Vnos virmanov 1.3.3. Pregled virmanov