V shranjeni dobavnici lahko vnesene podatke in postavke tudi popravljate. Z miško se postavite na dobavnico in kliknete na gumb Uredi (Enter), lahko pa uporabite ikono svinčnik, ki se nahaja pri vsaki dobavnici.

efa_dobavnica_popravlanje_pregled

Po kliku na dobavnico se vam odpre dobavnica, ki vsebuje enako masko, kot ste jo navajeni na vnosu dobavnice.

efa_dobavnica_popravljanje

Če želite dobavnico le pregledati, jo lahko natisnete preko gumba Pregled (F5). Vsebino dobavnice lahko v primeru, da je bila dobavnica že kadarkoli natisnjena, vidite tudi na desni strani ekrana.

Po pritisku na gumb Pregled (F5) lahko pred pregledom/tiskanjem izbirate obliko za tiskanje. Dobavnico je možno pošiljati tudi po e-pošti preko gumba Pošlji po e-pošti CTRL+F5.

efa_dobavnica_tiskanje

Dobavnico je možno preko gumba Kopiraj tudi kopirati in tako ohraniti vse postavke in podatke, kar nam omogoča, da naslednjo dobavnico naredimo hitreje.

Z gumbom Naredi račun F10 pa je možno dobavnico fakturirati/narediti račun.

 

Vnos Brisanje dobavnice