Vnesemo konte za katere želimo izpisati terjatve in obveznosti ter datum ali obdobje. V primeru kljukice Prikažem tudi postavke se izpišejo terjatve in obveznosti po partnerjih in dokumentih, drugače se izpišejo samo seštevki. Obkljukamo lahko tudi druge podatke za izpis (telefon, e-pošta, davčna št.,…).

Na tipki Nastavi dneve lahko nastavimo dneve za stolpce, v katerih bo program izpisal zapadle obveznosti (30,60,90). Možno je vnesti poljubne dneve za maksimalno 10 mej. Nastaviti je možno tudi, da program dneve računa od Roka plačila ali Datuma dokumenta.

Pred izpisom lahko nastavimo še poljubno urejenost izpisa.

Izpis deluje tudi, če vnesemo konte za obveznosti in terjatve hkrati.

web_meni11b

1.1.A. Izpis odprtih postavk (IOP) 1.2. Vnos opominov