Vnesemo konto za katerega želimo izpisati terjatve in obveznosti in datum ali obdobje. V primeru kljukice Prikažem tudi postavke izpis prikaže terjatve in obveznosti po partnerjih in dokumentih, drugače se izpišejo samo seštevki. Obkljukamo lahko tudi druge podatke za izpis (telefon, e-pošta, davčna št.,…).

Na tipki Nastavi dneve si lahko nastavimo dneve za stolpce v katerih bo program izpisal zapadle obveznosti (30,60,90). Možno je vnesti poljubno dneve in sicer maksimalno število mej je 10. Nastaviti je tudi možno, da dneve računa od Roka plačila ali Datuma dokumenta.

Pred izpisom lahko nastavimo še poljubno urejenost izpisa.

Izpis deluje tudi če vnesemo konte za obveznosti in terjatve hkrati.

web_meni11b

1.1.A. Izpis odprtih postavk (IOP) 1.2. Vnos opominov