5.A.1. Priprava opominov, obresti

Kot nam pove ime menija, je to prvi korak v postopku.

5a1_priprava

 

(1) Tukaj moramo biti previdni pri datumih, ki jih program zahteva za omejitev območja.

(2) Označimo, kaj želimo od programa

(3) Na kaj naj program izračuna obresti

(4) Do katerega datuma naj program obračuna obresti

(5) V primeru, da želimo izračun obresti, je obvezen vnos lestvice

 

Ko imamo vse nastavljeno, poženemo izdelavo s pritiskom na [F9 Potrdi]. Program nam sporoči, koliko opominov je pripravil.

Uporabno: Program ne javi, da je pripravil opominov, mi pa vemo, da ima kupec zapadle račune. Razlog je v veliki večini primerov v datumih, s katerimi smo omejili območje. Najlažje bo, če izpišemo neplačane račune kupca v meniju 5.9.4. in preverimo datume zapadlosti in potem ponovimo pripravo opominov.

 

5.A.2. Pregled opominov, obresti

Tu vidimo opomine, jih lahko pregledamo in tiskamo (vsakega posebej). Pošljemo ga lahko tudi po elektronski pošti.

 

5.A.3. Izpis seznama opominov

Uporaben seznam, kjer lahko naenkrat vidimo seznam opominov in podatke računov, ki jih ta opomin zajema.

5a3_seznam

 

5.A.4. Izpis opominov na tiskalnik

5.A.5. Brisanje opominov, obresti

Brisanje vseh kreiranih opominov.

 

5.A.6. Knjiženje opominov

5a6_poknjizim

Program želene opomine poknjiži v saldakonte, torej kreira tip računa s svojim internim številčenjem.

 

5.A.7. Preštevilčenje opominov

Vnesemo številko prvega opomina, program pa bo preštevilčil VSE opomine tako, da ne bo neporabljenih številk.

 

5.A.9. Pošiljanje obvestil o neplačanih računih po e-pošti

Lahko jih kreiramo, označimo za pošiljanje, pregledamo in pošljemo – vse v tem meniju. Pojdimo po vrsti:

5a9

(1) Filter prikazovanja obvestil – privzeto postavljen na “V pripravi”

(2) Seznam kreiranih obvestil – s klikom na + pregled razširimo na račune, ki so zajeti, obvestilo lahko ročno označimo.

(3) Določimo pogoje za kreiranje obvestil, imamo možnost zajema vseh odprtih ali samo zapadlih računov.

(4) Ko imamo obvestila kreirana, jih moramo označiti za pošiljanje/tiskanje, kar lahko storimo za vsako obvestilo posebej ali pa za vsa naenkrat.

(5) Pred pošiljanjem izbranih opominov se prepričamo, da imajo vsa obvestila vnesene e-mail naslove. Posamezne lahko vnesemo s pritiskom na gumb [F4 Vnos e-naslova]. Preverimo še [Nastavitve], da imamo vneseno Zadevo. Označene opomine bo potem program poslal.

5a9_posiljanje

 

Poslano obvestilo izgine iz trenutnega pregleda. Ponovno ga najdemo s spremembo filtra pregleda.

5.9.A. Stanje avansnih plačil 5.C. Izračun in knjiženje stotinskih razlik