E-RAČUNI – vklop

Program KPFW omogoča prejem e-računov z UJP in ZZI (bizBox) predala ali uvoz e-računov iz mape. Prejem e-računov vklopimo v meniju 8.7. na zavihku 7. Predali za eračune:

kpfw-8-7

  • UJP  – če smo proračunski uporabnik in račune prejemamo preko UJP, v tem meniju samo izberemo ponudnika UJP in nastavitev shranimo s tipko F9 Potrdi.
  • ZZInet (bizBox) – če imamo predal odprt pri podjetju ZZI (Bizbox), izberemo ponudnika ZZINet ter vpišemo uporabniško ime in geslo. S tipko Testni priklop na ZZI pa lahko preverimo ali je predal odprt in pravilnost uporabniškega imena in gesla
  • Uvoz e-računov iz mape: e-račune lahko prejemamo tudi po elektronski pošti ali v elektronsko banko. V tem primeru je potrebno prejete račune najprej shraniti v določeno mapo na disku in nato uvoziti v program KPFW. V parametrih obkljukamo 6. Uvoz e-računov iz mape in pod 7. Mapa za uvoz e-računov nastavimo mapo, kamor shranjujemo račune prejete po elektronski pošti ali preko e-banke.

OPOMBA: pred uporabo UJP ali ZZINet predala moramo s ponudnikom urediti vsa potrebna pooblastila in pravice za uporabo in dostop do predala (UJP – B2B pravice, pravice in certifikat uporabnika,…ZZINet – odprtje predala, izbira plačnika predala,….).

Prejemanje e-računov

Prenos e-računov je možen v meniju za vnos prejete pošte (1.9) in na vnosu prejetih računov (1.1) preko gumba Prenos iz ePredalakpfw-epredal

Po potrditvi s tipko F9 se odpre okno, kjer vpišemo podatke za dostop do predala. V primeru UJP nas program vpraša za geslo za dostop do UJP, izbiro certifikata in geslo za certifikat (če imamo tako nastavljeno v windows okolju), v primeru uporabe ZZI predala pa samo za datum eračuna.

kpfw-eracuni-zzi

Potrdimo izbiro in program bo prenesel e-račune iz predala in jih prikazal v seznamu.

kpfw-prenos-iz-epredala

Tukaj lahko preverimo ali so na seznamu vsi računi, lahko jih pregledamo na zaslon ali tiskamo. Prenos zaključimo z ESC. Računi se v primeru uporabe prejete pošte in likvidacije začasno “deponirajo” med “nerazvrščene” račune (kot skenirani dokumenti) in jih kasneje vpišemo v prejete fakture ali prejeto pošto. Če likvidacije in prejete pošte ne uporabljamo, se računi med prejete račune vpišejo in vnesejo avtomatsko.

PREVZEM RAČUNA V PREJETE RAČUNE (meni 1.1)

S tipko F2 naredimo nov vnos prejete fakture, odpre se okno kot ga vidimo spodaj. Na desni strani poiščemo prejeti račun, ki ga želimo vnašati in s tipko F12 Poveži naredimo povezavo e-računa na vnos prejete fakture.

kpfw-1-1-10

Podatki z e-računa (datumi, znesek računa, partner,…) se bodo na vnos prenesli avtomatsko.

kpfw-1-1-11

 

PREVZEM RAČUNA V PREJETO POŠTO (meni 1.9)

Povezavo računa na prejeto pošto naredimo na enak način kot pri vnosu prejete fakture (kot je opisano v prejšnji točki), s tipko F2 za nov vnos, poiščemo dokument in ga s tipko F12 povežemo na prejeto pošto.

6. Razni programi JAVNA NAROČILA