NASTAVITEV SKLICEV PRI AVTOMATSKI IZDELAVI PLAČILNIH NALOGOV

Svetujemo da si nastavite obliko naloga kot je prikazano na sliki. Prikazana nastavitev pomeni, da bo program pri izdelavi naloga v namen nakazila navedel; če vzamemo za primer da plačamo dobavitelju račun z številko FA5874561, mi pa smo ta račun zavedli pod zaporedno interno številko (dokument) 850: »Rč. FA5874561 Nš. 850« Sklic v breme podjetja bo program sestavil tako, da bo napisal najprej konto na katerega je račun poknjižen, nadaljeval z vezajem in nato šifro partnerja iz šifranta partnerjev, zopet ponovil vezaj in nato vašo interno številko računa.

GKW_meni71_5

7.1. Parametri programa 7.2. Nastavitev izpisov