V meniju 1.5. vnašamo devizne prejete predračune. Plačani predračuni so obarvani zeleno, neplačani in delno plačani pa rdeče. Plačila deviznih predračunov vnašamo v meniju 2.C.. Vnešen devizni predračun lahko kasneje pri vnosu fakture tudi povežemo na devizno prejeto fakturo.

Zaporedno številko predračuna program ponudi sam, lahko pa jo popravimo. Iz predračuna prepišemo zahtevane podatke in iz šifranta partnerjev (F1) izberemo partnerja. Na tem mestu naj poudarimo, da je smiselno pri vnosu partnerju vnesti podatke za devizno nakazilo (SWIFT, IBAN…), saj bomo v tem primeru devizni predračun lahko plačali iz programa.

Za vnos novega predračuna pritisnemo tipko F2 Nov vnos. Odpre se okno za vnos kot je prikazano na naslednji sliki:

kpfw-1-5

Vnesemo zahtevane podatke in vnos shranimo s tipko F9 Potrdi.

1.4. Devizne fakture 1.9. Prejeta pošta