V naloge lahko ročno vnesete razlog naloga oz. nalogo, ki jo bo zaposleni opravil. V primeru, da se vam naloge ponavljajo, jih lahko vnesete v ta šifrant in nato v nalogu le izbirate.

V šifrant nalog vnašamo naslednje podatke:

  •  Šifra: Vnašamo število med 1 in 99999999,
  • Opis: Vnesemo nalogo, s katero je odšel zaposleni na službeno pot.
3.4. Vozila 3.6. Relacije