V tem meniju izpisujemo trgovsko knjigo po nabavnih ali prodajnih vrednostih.

faw_34-meni

 

1.Izpis po nabavnih vrednostih

  • Najprej poženemo prevrednotenje (meni 6.1.)
  • 3.4.1. Izpis veleprodaje

faw_341

Nato pregledamo stanje v maloprodaji, ki a dobimo v meniju 3.I.1.

Razne navzkrižne kontrole dobimo v spodnjih izpisih. Vsi spodaj omenjeni izpisi se morajo ujemati z vrednostmi v trgovski knjigi

3.3. Zaloga po nabavnih vrednostih na zadnji dan zgornjega izpisa.

3.A.1. Nabava, prodaja in zaloga v želenem obdobju. Tukaj najdemo nastavitev, naj se izpiše tudi »Vrednost po MPC« in je lahko izklopljeno, če ne gre za maloprodajo.

3.A.2. Pregled nabave po raznih kriterijih.

1.6. Pregled prevzemnic

2.1.5. Pregled dobavnic. Na gumbu »Nastavitve stolpcev« vklopimo izpis stolpca «Prikažem stolpec nabavna vrednost«.

2.4.5. Pregled paragonov. Nastavimo, da se izpišejo nabavne vrednosti in mogoče samo samo seštevki po dnevih, če na potrebujemo pregleda po dokumentih.

2.6.5. Pregled internih prenosov. Nastavimo, da se izpišejo nabavne vrednosti, pravilno izberemo tip internih prenosov in skladišče, da so res upoštevani pravi dokumenti.

6.2.5. Pregled nivelacij kjer vidimo zapisnike o spremembi nabavnih cen.

Ko neko obdobje zaključimo, je dobra praksa, da v meniju 6.D. vnesemo blokado obdobja, da se podatki ne morejo brez nadzora spreminjati za nazaj.

 

 

2.Izpis po maloprodajnih vrednostih

  • Najprej poženemo prevrednotenje (meni 6.1.)
  • Meni 3.4.3 Trgovska knjiga za maloprodajo s spodnjimi nastavitvami za izbrano skladišče.Ko izpis poženemo, program kreira zapisnike o spremembi prodajne cene na podlagi prodajnih rabatov, spremenjenih prodajnih cen ob prodaji  itd. Če delamo izpis prvič in v programu že obstaja kakšna blokada obdobja moramo obvezno označiti kljukico »Obnovim vse zapisnike«,  da bo program to naredil še za nazaj sicer izpisi ne bodo v redu.

faw_341_mp

Nato pregledamo stanje v maloprodaji, ki a dobimo v meniju 3.I.1.  (obvezno moramo prej pognati tudi izpis trgovske knjige v meniju 343).

 

Razne navzkrižne kontrole dobimo v spodnjih izpisih. Vsi spodaj omenjeni izpisi se morajo ujemati z vrednostmi v trgovski knjigi

3.3. Zaloga po prodajnih vrednostih na zadnji dan zgornjega izpisa. Tukaj je potrebno, ko izpis delamo prvič z »Enter oblikuj« določit nastavitve tako, da se izpiše cena Z DDV.

3.A.1. Nabava, prodaja in zaloga v željenem obdobju. Vklopimo nastavitev, da naj se izpiše tudi »Vrednost po MPC«.

3.A.2 Pregled nabave po raznih kriterijih.

1.6. Pregled prevzemnic.

2.1.5. Pregled dobavnic. Na gumbu »Nastavitve stolpcev« vklopimo izpis stolpca «Prikažem stolpec Vrednost z DDV«.

2.4.5. Pregled paragonov. Nastavimo opcijo, da se izpišejo samo samo seštevki po dnevih, če na potrebujemo pregleda po dokumentih.

2.6.5. Pregled internih prenosov. Nastavimo, da se izpisujejo prodajne vrednosti s kljukico »Izpišem tudi polne cene z DDV (razbremenitev TDR)«, pravilno izberemo tip internih prenosov in skladišče, da so res upoštevani pravi dokumenti.

6.2.2. Popravljanje oziroma pregled zapisnikov o spremembi cene. Tukaj si lahko z gumboma »Tiskaj ročni MP« in »Tiskaj avtomatske MP« stiskamo vse zapisnike in njihov seštevek mora biti enak, kot v izpisu maloprodajne trgovske knjige.

Ko neko obdobje zaključimo, je dobra praksa, da v meniju 6.D. vnesemo blokado obdobja, da se podatki ne morejo brez nadzora spreminjati za nazaj.

 

UPORABNO:

V praksi je pogosta napaka to, da v prevzemnice vnašamo storitve, ki v zalogi ne bojo prikazane v trgovski knjigi pa in v takem primeru se trgovska knjiga ne more ujemati z nekaterimi ostalimi izpisi.

 

 

 

V meniju 3.4.6. je možen tudi izpis kontrole konsignacijskih artiklov. Če kontrola ne vrne ničesar, je konsignacija v redu, drugače preverimo dokumente in po potrebi popravimo.

V meniju 3.4.7. pa si Izpišemo Evidenco o prodaji storitev v trgovini na drobno.

 

3.3. Zaloga na tiskalnik 3.5.1. Izpis prodaje