Prikaz bruto bilance na ekran se pojavi z nastavitvami datumov od prvega do zadnjega datuma v letu. Za prikaz pritisnemo tipko F4 Osveži pregled.

Pregled bruto bilance lahko prilagodimo svojim željam z vnosi datumov, kontov ali označitvijo izpisovanja sintetike, analitike, otvoritve. Ko nastavimo željen ogled, ponovno pritisnemo F4 Osveži pregled. Na pregledu lahko, v legendi preglednice, s klikom na stolpec, kot je prikazano spodaj, urejamo, razvrščamo in filtriramo preglednico.

web_meni116_2

Pri iskanju dokumentov, si pomagamo s tipko F3 Iskanje, ki deluje tako, da vpišemo želen iskalni niz in iščemo po vseh poljih na prikazani preglednici.

Bruto bilanco natisnemo s tipko F5 Tiskaj, pred tiskanjem ponudi opcijo Kaj tiskam. Tu lahko izberemo dve opciji Original izpis ali Preglednico. Razlika med eno ali drugo opcijo je, da preglednica izpiše preglednico, ki jo imamo na ekranu (lahko je uporabljen filter samo za določen konto na sami preglednici), medtem ko original izpis izpiše oblikovan izpis bruto bilance.

Za ogled konto kartice se postavimo na analitični konto in uporabimo tipko F1 Ogled kartice, odpre se okno, kjer je prikazana kartica. Na kartici imamo na voljo tiskanje ali izvoz v excel. V primeru uporabe Dokumentnega sistema, si na tipki Predogled dokumenta ogledamo prilogo k knjižbi oz. dokumentu..

web_meni116

1.1.5. Kartica konta na tiskalnik 1.1.8. Pregled odprtih postavk