Prikaz bruto bilance na ekran se pojavi z nastavitvami datumom od prvega do zadnjega datuma v letu. Za prikaz pritisnemo tipko F4 Osveži pregled.

Pregled bruto bilance lahko prilagodimo svojim željam z vnosi datumov, kontov ali označitvijo izpisovanja sintetike, analitika, otvoritve. Ko nastavimo željen ogled ponovno pritisnemo F4 Osveži pregled. Na pregledu lahko v preglednici tudi s klikom na konto kot je prikazano spodaj urejamo pregled preglednice.

web_meni116_2

Pri iskanju dokumentov si lahko pomagamo s tipko F3 Iskanje, ki deluje tako, da vpišemo željen iskalni niz in išče po vseh poljih na prikazani preglednici.

Bruto bilanco natisnemo s tipko F5 Tiskaj, pred tiskanjem ponudi opcijo Kaj tiskam kjer je lahko izberemo dve opciji Original izpis ali Preglednico. Razlika med eno ali drugo opcijo je da preglednica izpiše preglednico, ki jo imamo na ekranu (lahko je tudi že uporabljen filter samo za določen kontu na sami preglednici), medtem ko original izpis izpiše oblikovan izpis bruto bilance.

Za ogled konto kartice se postavimo na željen analitični konto in uporabimo tipko F1 Ogled kartice, odpre se okno kjer je prikazana kartica, na tej kartici imamo tudi na voljo tiskanje ali izvoz v excel. Ter v primeru uporabe Dokumentnega sistema na tipki Predogled dokumenta ogledamo priloženo prilogo k knjižbi oz. dokumentu.

web_meni116

1.1.5. Kartica konta na tiskalnik 1.1.8. Pregled odprtih postavk