Zavedati se moramo, da so naši podatki varni toliko, kolikor dobro imamo rešen problem arhiviranja le teh. Če podatkov ne arhiviramo in se zgodi, da se pokvari računalnik ali pride do kakšne začasne okvare, lahko izgubimo vse podatke. Zato obvezno poskrbimo, da se podatki redno arhivirajo. Podatke lahko arhiviramo mrežno (v večjih podjetjih) ali lokalno direktno iz programa. Pri arhiviranju iz programa imamo možnost arhiviranja na zunanje medije kot so USB ključki, zunanji diski in podobno ali tudi na “online” rešitve, kot je oblak Google Drive. Program od nas zahteva samo, da izberemo pravo enoto za kopiranje. Vedno se potem zapiše datoteka z imenom »PODW.ZIP«, če pa želite ime datoteke spremeniti, kliknite na gumb »Nastavitev datoteke za arhiv« kjer lahko spremenite ime datoteke. Program najprej prepisuje podatke iz podatkovne baze na disk v vmesno datoteko (kopija.vsc), potem pa naprej na zunanji medij. Če imamo več programov naloženih tako, da uporabljajo skupne šifrante, potem z arhivom iz enega programa naredimo vedno arhiv podatkov od vseh programov in v takem primeru ni potrebno podatke arhivirati iz vsakega programa posebej.

Arhiviranje je mogoče tudi na spletne storitve kot je Google Drive. Predhodno se morate že imeti odprt račun za omenjeno storitev, ker ob arhiviranju morate vnesti uporabniško ime in geslo ki ga uporabljate za dostop.

POZOR: Arhiviranje na enoto CD oz DVD, iz tega menija ni mogoč.

8.T. Telefonski kontakti 8.R. Restavriranje podatkov programa