Postopek priprave datoteke VIRPN2.DAT.

V meniju:

  • 4.8.8. Brisanje obrazca najprej pobrišemo obrazec preteklega leta.
  • 4.8.1. Prenos premij PDPZ v obrazec naredimo prenos premij.
  • 4.8.2. Doknjiženje premij PDPZ, lahko ročno dodamo premije, če le teh nismo imeli obračunanih v Vasco aplikaciji oz. lahko pripravljene premije tudi popravimo.
  • 4.8.4. Kontrola, izpis obrazca izpišemo kontrolni obrazec. Preverimo ga z izpisom v meniju 4.3. v plačah.
  • 4.8.5. Priprava datoteke VIRPN2.DAT. Ko so podatki za dohodnino pravilni, naredimo pripravo datoteke. Ko potrdimo ta ukaz se na ekranu pojavi okno Oddaja datoteke s podatki za dohodnino na E-davke. Znotraj tega okna imamo tri aktualne gumbe. Najbolj aktualen je gumb F1-Pomoč, tukaj najdemo navodila za nadaljno oddajo datotek prek sistema eDavkov. Potem sledi gumb Prijava v sistem eDavkov. Za vse ki pa bi želeli datoteke za dohodnino poslati stranki ali pooblaščeni osebi na mail, boste uporabili gumb Pošlji po e-pošti.
  • 4.8.7. Izpis obvestila za posameznike izpišemo obvestila za delavce, obvestila je možno poslati tudi po e-pošti.
4.7. Obrazec za dohodnino 4.9. Obrazec za vzdrž. družin. člane (Vir-VDC)