Postopek priprave datoteke VIRPN2.DAT.

V meniju:

  • 8.8. Brisanje obrazca,najprej pobrišemo obrazec preteklega leta.
  • 8.1. Prenos premij PDPZ v obrazec
  • 8.2. Doknjiženje premij PDPZ, lahko ročno dodamo premije, če le teh nismo imeli obračunanih v Vasco aplikaciji oz. lahko pripravljene premije tudi popravimo.
  • 8.4. Kontrola, izpis obrazca,izpišemo kontrolni obrazec. Preverimo ga z izpisom v meniju 4.3. v plačah.
  • 8.5. Priprava datoteke,omogočena je oddaja na eDavke. Za vse ki pa bi želeli datoteko poslati stranki ali pooblaščeni osebi na mail, boste uporabili gumb Pošlji po e-pošti.
  • 8.7. Izpis obvestila za posameznike,izpišemo obvestila za delavce, obvestila je možno poslati tudi po e-pošti.
4.7. Obrazec za dohodnino 4.9. Obrazec za vzdrž. družin. člane (Vir-VDC)