Podobno kot izpis 6.2.A, ki nam prikaže plačane naloge oz. izplačila, je uporaben tudi izpis 6.2.B, kjer pripravimo seznam neizplačanih nalogov. Izpis lahko urejamo glede na različne pogoje (delavec, stroškovno mesto, datum) in dvo-nivojsko urejenost (stroškovno mesto, delavec, valuta, vozilo). Na voljo imamo več možnosti za »Izhod«.

62b_1

6.2.A.2 Oblikovanje obvestil o izplačilih 6.2.R REK Obrazci