1.2.1. Priprava obračuna

V tem meniju lahko pripravimo obračune, ki se ponavljajo npr. najemnine. Vnos obračuna je popolnoma enak kot v meniju 1.1. Z desnim gumbom na miški kliknemo na obračun, ki ga želimo prenesti v meni 1.1. Vnos obračunov in odpre se okno s štirimi opcijami:

  • Premakni obračun med neažurirane: v tem primeru bo v meniju 1.2.1. pobrisal obračun in ga prestavil v meni 1.1.
  • Premakni vse med neažurirane: v tem primeru bo vse obračune pripravljene v meniju 1.2.1. pobrisal in prestavil v meni 1.1.
  • Kopiraj obračun med neažurirane: v tem primeru bo skopiral obračun iz menija 1.2.1. v meni 1.1., v meniju 1.2.1. bo ostal pripravljen za naslednji mesec
  • Kopiraj vse med neažurirane: v tem primeru bo skopiral vse obračune iz menija 1.2.1. v meni 1.1. in v meniju 1.2.1. bodo ostali pripravljeni

1.2.2. Priprava mesečnih pogodb

Priprava mesečnih pogodb se uporablja za serijsko pripravo obračunov v meni 1.1. Najprej je potrebno v meniju 3.1. Delavci vnesti pogodbe (opisano v meniju 3.1. Delavci). Ko imamo enkrat vnesene vse pogodbe, jih lahko obračunavamo tako, da vnesemo obdobje obračuna, datum obračuna, tip obračuna (samo v primeru, če želimo obračunati samo en tip obračuna, drugače pustimo prazno) in za katere pogodbe:

  • Neizplačane pogodbe (ni izplačila v obdobju): v tem primeru preveri, če ima delavec že izplačano pogodbo v obdobju obračuna
  • Neizplačane pogodbe (ni obračuna v obdobju): v tem primeru preveri, če ima delavec že obračunano pogodbo v obdobju obračuna
  • Vse aktivne pogodbe

avhw_122

1.2.3. Obračun pavšalnih zneskov

Priprava oz. obračun pavšalnih zneskov uporabimo v primeru, ko želimo za delavce za katere imamo vnesene pogodbe pri delavcu obračunati pavšalne zneske za zdravstveno zavarovanje in PIZ. Pri pripravi vnesemo obdobje in datum plačila pavšalnega zneska, v polju Pogodbe za tip obračuna vnesemo tip pogodbe, za katere pogodbe vnesene pri delavcih želimo, da se pripravi obračun pavšalnih prispevkov. V polje Tip obračuna za pavšal vnesemo tip obračuna za obračun pavšalnih prispevkov (npr. občasno delo upokojencev,…). V sklopu Za katere pogodbe imamo naslednje možnosti:

  • Neizplačane pogodbe (ni izplačila v obdobju): v tem primeru preveri, če ima delavec že izplačano pogodbo v obdobju obračuna
  • Neizplačane pogodbe (ni obračuna v obdobju): v tem primeru preveri, če ima delavec že obračunano pogodbo v obdobju obračuna
  • Vse aktivne pogodbe

avhw_123

1.1. Vnos obračunov 1.3. Izpis honorarjev, izplačilna lista