Pogoj za uporabnost tega izpisa je vnesen podatek o minimalni zalogi na artiklu. Poleg klasičnih OD-DO filtrov imamo nekaj možnosti, s katerimi izberemo, katere artikle zajame v izpis. V spodnjem delu lahko obkljukamo nekaj dodatnih podatkov, ki se izpišejo. V kolikor uporabljamo naročila kupcev in naročila dobaviteljem, lahko program upošteva tudi te dokumente.

faw_3e

3.C. Pregled za super rabat 3.F. Pregled rabatov po kupcih