Lahko pa neprenešene knjižbe tudi prenašamo med posameznimi računalniki v mreži.

Primer: Nekdo je knjižil temeljnico, po končanem delu pa ugasnil računalnik, želite pa te knjižbe prenesti na vaš računalnik in dodati še nekatere knjižbe ali pa jih zapisati v dnevnik. V meniju 1.8. izberete prenos knjižb iz sosednjih računalnikov in izberete ime računalnika s katerega želite prenesti knjižbe.

1.6. in 1.7. Izvoz in uvoz neprenešenih knjižb v/iz datoteko/e 1.9. Ostali prenosi knjižb