Knjižbe iščemo lahko tako, da vnesemo več pogojev: simbol, datum knjiženja, obdobje, številko temeljnice, datum dokumenta, konto, partner, stroškovno mesto, debet, kredit, znesek kjerkoli, protikonto, vezo, znesek v valuti, šifro valute.

V primeru iskanja po polju znesek kjerkoli vnesemo iskani znesek, lahko pa tudi vnesemo odstopanje. Primer: Iščemo 14,000 EUR, vendar ne vemo, ali je poknjiženo 13,999.90 ali okroglo 14,000. Vnesemo znesek 14,000, odstopanje 1 EUR. Lahko tudi izpišemo samo otvoritvene ali samo navadne knjižbe.

Na desni strani obkljukamo kateri podatki o knjižbi nas zanimajo, na levi pa vnesemo pogoje iskanja. Med knjižbami je mogoče, določena iskalna polja tudi definirati (npr. Kateri dokumenti polje ima opcijo da filtrira samo po računih ali plačilih,…). Možno je tudi omejiti , da program išče samo po določeni vrsti konta (saldakonto, devizni konto…).Rezultate iskanja se izpišejo na ekran na 3. zavihku Rezultati iskanja, kjer lahko pregledujemo knjižbe in jih tudi urejamo, izpišemo na tiskalnik ali pa jih izvozimo v excel.

Nastavitve si lahko shranite s tipko Alt+F11, izpis je potem možen v meniju 3.P.

Primer 1

Želimo poiskati napako pri knjiženju TRR-ja, v polje simbol vpišemo simbol za knjiženje TRR in pritisnemo tipko F9 Poišči knjižbe. Na tretjem zavihku 3.Rezultati iskanja se prikažejo vse knjižbe knjižene na izbranem simbolu TRR. Z miško kliknemo in držimo na stolpec Dokument in ga povlečemo v sivo vrstico ter spustimo.

GKW_meni36

Prikazane knjižbe se bodo razvrstile po dokumentu in na desni strani bo viden promet debet in kredit, ter saldo. Po katerem lahko potem preverimo kje je šlo narobe pri knjiženju izpiskov.

GKW_meni36_grupa

Prikazane knjižbe s tipko F6 Izvoz v XLS lahko izvozimo v excel.

Primer 2

Izpisati želimo seznam prejetih računov s povezanimi prilogami (e-računi v XML, PDF,…). Na prvem zavihku določimo poljubno omejitev, v našem primeru bomo omejili seznam glede na simbol in bilančno obdobje. V polju Izbira vidnih stolpcev se na koncu nahaja opcija Povezava do skenov, katero označimo in s tipko F9 Poišči knjižbe naredimo seznam.

gkw_meni36_povezava_skeni

Na seznamu se prikaže stolpec Povezava do skenov, kjer so navedene priloge knjižbam.

gkw_meni36_povezava_skeni_izvoz_xls

S tipko F6 Izvoz v XLS se nam odpre okno,  kjer izberemo prazno mapo kamor želimo shraniti XLS datoteko in narediti izvoz vseh navedenih prilog. Spodaj je prikazan primer excel datoteke s povezavami do prilog. S klikom na prilogo se odpre pregled priloge.

gkw_meni36_povezava_skeni_izvoz_xls_primer

 

3.5.B. Bilanca po mesecih 3.7. Dnevnik knjiženja