Tukaj si lahko pripravimo statistiko finančnih računov in datoteko za prenos podatkov na AJPES.

Najprej spodaj kliknemo gumb »Prenos podatkov o sektorjih«. Program GKW se takrat poveže na naš strežnik (imeti morate dostop do interneta) in si naloži podatke o sektorjih.

S pritiskom na gumb »Zapis v partnerje« pa program na osnovi vnesene davčne (identifikacijske) številke partnerju določi sektor. Ker so evidence s sektorji nepopolne, kakšnega partnerja program ne najde. Pri katerih partnerjih ni našel sektorja, program izpiše. Seveda pa lahko v šifrant partnerjev ročno vnašamo številke sektorjev. S tipko »Pregled partnerjev, ki nimajo sektorja« poiščemo še tiste partnerje, ki imajo promet in nimajo vnesenega sektorja.

V kontnem planu moramo prav tako vnesti številke sektorjev. Podatke o sektorju lahko vnašamo tudi na trimestne konte, torej ni potrebno da vnašamo to pri analitičnih kontih.

Poročilo naredimo s tipko »F2 Nov izračun«, določimo za kateri kvartal bomo naredili poročilo in potrdimo. Za kontrolo poročila SFR si lahko izpišemo tudi Bilanco po sektorjih.

Na koncu pa pritisnemo na gumb »Izvoz v XML za Ajpes«. XML datoteko pa uvozite na AJPES-ovi spletni strani in SFR je končan.

Nastavitve sektorjev lahko prenesemo tudi v drugo bazo. Npr. če vodimo glavno za več podjetij in imamo pri vseh vsaj približno enak kontni plan nam ni potrebno v vsaki glavni knjigi posebej v kontnem planu vnašati sektorjev. V tem primeru uporabimo tipko »Prenos sektorjev v kontnem planu iz druge glavne knjige« oziroma »prenos poročila SFR iz druge glavne knjige«. Program nas vpraša za številko glavne knjige iz katere želimo prenesti podatke za statistiko finančnih računov.

3.A.1. Poročilo SKV 3.A.3. POSL-P/ČL oz. Ajpes ČPPS