Nalogi za banko, ki so predhodno pripravljeni v računovodskem servisu. V računovodskem servisu pripravijo nalog ob knjiženju v modulu Glavna knjiga (GKW) v meniju 1.1. Knjiženje – priprava UNP naloga.

Meni vsebuje naslednje podmenije:

1.3.1. Vnos virmanov

1.3.2. Popravljanje virmanov

1.3.3. Pregled virmanov

1.2. Vnos opominov 1.3.1. Vnos virmanov