Meni izvedete po zaključenem obračunu, ko ste že izpisali položnice za starše. S to operacijo se vsi računi z negativnim predznakom za določeno obdobje zaprejo in se prenesejo na preplačila. Za izvedbo operacije morate navesti podatke v polja “Mesec”, “Leto” in “Številka” in sicer so to podatki o obračunu za katerega želite narediti preknjiževanje. V sklopu “Plačila knjižim” boste izbrali eno od treh možnosti za knjiženje datuma plačila. Če se boste odločili za prvo možnost “Na spodnji datum”, potem morate ta želeni datum navesti v polju “Datum plačila”. V primeru, da bo ta datum manjši od datuma računa, se bodo plačila knjižila na datum računa.

vrtec_536_preknjizi-dobropise-na-preplacila

5.3.5 Preknjiži preplačila na odprte postavke 5.3.7 Izpis plačil