Obračun tečajnih razlik in priprava temeljnice.

2.4.3. Pregled vseh virmanov 2.5.1. Saldakontni konti