Ta izpis nam izpiše kartico artikla (lahko tudi za več artiklov naenkrat) na tiskalnik.

OPOZORILO: V kolikor gledate izpise, ki vsebujejo nabavne vrednosti, vedno prej poženite prevrednotenje v meniju 6.1. (Ponovna nastavitev nabavnih cen)

faw_31

3. Izpisi 3.2. Zaloga na ekran