S to operacijo izločimo osnovno sredstvo iz uporabe. Pri izločitvi program vpraša za:

  • Inventarna številka: Vnesemo inventarno številko osnovnega sredstva ali dograditve
  • Amortizacijo knjižim do meseca: Vnesemo mesec v katerem delamo odtujitev osnovnega sredstva, ker se mora za toliko mesecev poknjižiti tudi amortizacija. Amortizacija mora biti pred tem obračunana najmanj do meseca v katerem delamo izločitev.
  • Vrsta knjiženja za amortizacijo: Vnesemo šifro iz šifranta vrst knjiženja na katero se bo pred odpisom poknjižila amortizacija za ustrezno število mesecev.
  • Datum knjiženja za odtujitev
  • Datum dokumenta za odtujitev
  • Dokument za odtujitev: Vnesemo številko temeljnice
  • Vrsta knjiženja za odtujitev: Vnesemo šifro iz šifranta vrst knjiženja za knjiženje odtujitve.

osw_18_1

Po vnosu in potrditvi teh podatkov program prikaže vrednosti pred izločitvijo, vnesemo še ali gre za odpis ali izgubo. Če smo z vrednostmi zadovoljni, potrdimo izločitev osnovnega sredstva in spremembe se poknjižijo na kartico. Izločeno osnovno sredstvo je še vedno v seznamu osnovnih sredstev vendar je označeno, da je izločeno in je v seznamu obarvano s sivo barvo in tudi pri izpisih ga med aktivnimi osnovnimi sredstvi ni več.

osw_18_2

 

 

1.5. Kartica knjiženja, 1.6. Kartica premikov in 1.7. Kartica delitev po SM 1.9. Delna prodaja osnovnega sredstva