Na voljo za urejanje je šifrant partnerjev ter šifrant opisov.

4.2.4. Devizni izdatki 4.3.2. Partnerji