V tem meniju se izpisuje obrazec za vnos odsotnosti na katerega vzgojitelj ročno vnaša odsotnosti otrok. Vnesete želeno obdobje in sicer posebej vnesete “Leto” in “Mesec”, izberete začetno in končno skupino in pripravi se vam izpis, ki ga prikazuje spodnja slika.

vrtec_541_slika1

vrtec_541_slika2_2

5.4 Izpisi 5.4.2 Izpis vnešenih rezervacij