Nam omogoča enkratno operacijo spremembe prodajne cene, ki je zapisana v artiklu. Na voljo imamo nekaj filtrov za omejitev artiklov.

Primer:

Program naj pogleda v zadnji prejem za nabavno ceno, jo poviša za 15% in jo zapiše v 1. Prodajno ceno.faw_71

 

7. Ceniki, prenosi 7.2. Sprememba cene s faktorjem