Opravila seznam

Na seznamu opravil imamo pregled nad vsemi opravili, kjer smo določeni kot skrbnik. Barva v stolpcu »Status« prikazuje v kakšnem statusu se posamezno opravilo nahaja (zaključeno, nezaključeno, v delu,…). Na vrhu seznama imamo tudi filter, kjer lahko skrijemo že zaključena opravila, ali prikažemo samo enkratna opravila. Možno pa je tudi iskanje po opravilih.

Posameznem opravilu lahko na seznamu tudi ročno popravljamo status (neobdelano, v delu, zaključeno, ni potrebno). V kolikor posamezno opravilo želimo zaključiti kar na seznamu, nas bo program povprašal še o podatkih, za vnos v evidenco dela. Z drugim gumbom v vrstici opravila pa lahko opravilo začnete ali končate.

evi_opravila_seznam

V kolikor imamo opravila trenutno v delu, to vidimo v oknu pod seznamom. Na tem mestu, bi lahko nalogo/opravilo tudi zaključili in bi se hkrati naredil še vnos dela v evidenco, opravilo pa bi se označilo kot zaključeno.

evi_opravila_seznam_vdelu

Po kliku na gumb »Zaključeno« se nam odpre maska za vnos dela, kot jo poznamo iz menija Delo.

Paketi Opravila tabela