Prenos je namenjen izključno za Osnovno šolo Trnovo.

4.2.1 OŠ Predvor 4.2.3 Sr. šola za oblikovanje