4.4.1. Blagajniški dnevnik

Izpis blagajniškega dnevnika od..do datuma z možnostjo izpisa vplačnika/prejemnika in ločeno po tipih plačil ali samo za posamezen tip plačila. Dnevnik se iz prejemkov in izdatkov kreira avtomatsko in ga samo izpišemo.

4.4.2. kontrola stanja po dnevih

Izpis kontrole stanja po dnevih lahko uporabimo za kontrolo domače ali devizne blagajne, za iskanje morebitnih napak.

4.4.3. Izpis prejemkov od..do

Izpis domačih ali deviznih prejemkov od..do datuma.

4.4.4. Izpis izdatkov od..do

Izpis domačih ali deviznih izdatkov od..do datuma.

4.4.5. Izpis seznama prejemkov

Izpis seznama domačih ali deviznih prejemkov od..do datuma.

4.4.6. Izpis seznama izdatkov

Izpis seznama domačih ali deviznih izdatkov od..do datuma.

4.4.A. Rekapitulacija po načinih plačila

Pregled prometa po vrstah plačila (gotovina, plačilne kartice…).

4.4.D. Izpis knjige

Izpisi knjig izdanih in prejetih računov, če se pri vnosu prejemkov in izdatkov vnašajo tudi podatki za knjigo DDV.

4.3.6. Opisi knjiženja 4.5. Pomožni programi