V primeru, da v izdajnice vnašate in vodite po stroškovnih mestih, si lahko izpišete porabo po stroškovnih mestih.

3.5. Nabava materiala 3.8. Poraba po kontih, delovnih nalogih