V primeru, da imate na materialih vnesen konto, lahko izpisujete porabo po kontih. Porabo lahko izpisujete tudi po delovnih nalogih v kolikor jih vnašate v izdajnice.

3.7. Poraba po stroškovnih mestih 4. Šifranti