V primeru poslovanja z več kot enim skladiščem, moramo skladišča najprej vnesti v ta šifrant.

45_skl

Kljukice pri kolonah vplivajo na prikaz zaloge, zato svetujemo predhodno posvetovanje z našo tehnično podporo.

Če vnašamo konsignacijsko skladišče, moramo tega označiti in vnesti kupca iz konsignacije.

 

 

 

4.4. Zaposleni 4.6-G Šifranti