Z vnosom nove napovedi pričnete tako, da z F2-Nov vnos dodate novo društvo. Pričnete z vnosom osnovnih podatkov o društvu (podatki o društvu, podatki za napoved). Uporabniki, ki uporabljajo Vasco poslovni imenik si lahko pomagajo z vnosom davčne številke in klikom na gumb Poišči in potem samo še dopolnijo manjkajoče podatke.

Po vnosu osnovnih podatkov morate te z F9 Potrdi shraniti, da se kreirajo vsa potrebna poročila, ki jih ob ponovnem vstopu v društvo najdemo vsakega na svojem zavihku.

napoved_13

Poleg tega se na zavihku Osnovni podatki v spodnjem delu odpre dodatno področje Uvoz podatkov, kjer lahko izbiramo med opcijami:

  • (ročni vnos): v tem primeru vse zneske v poročila vnašate ročno
  • GKW: v tem primeru bo program Napoved podatke za poročila bral iz programa Glavna knjiga, morate pa nastaviti še Direktorij za uvoz in sicer se s klikom na ta gumb odpre meni s pomočjo katerega nastavite pot do podatkov, kjer se nahajajo podatki glavne knjige za posamezno društvo. Podatki se iz programa Glavna knjiga preberejo ob kliku na gumb Ponoven izračun (Gkw), seveda s predpostavko, da so formule za posamezna poročila pred samim branjem nastavljene.

Po prenosu podatkov iz Gkw je potrebno poročila še preveriti in po potrebi urediti. To naredite tako, da se postavite na posamezno poročilo in preverite in po potrebi spremenite formule, če le te niso ustrezne. Z dvoklikom na polje Formula v izbrani vrstici se odpre meni za vnos formule. Kot vidite tudi na sliki spodaj je več opcij. Vnašajo se lahko skupne ali lokalne formule, razlika je pa v tem, da skupna formula vpliva na vsa društva, ki jih vnašate v posamezno bazo, lokalna pa samo na društvo v katerega poročilu se trenutno nahajate. Imate pa tudi možnost Formule NE upoštevaj. Če pokljukate to nastavitev, si boste omogočili ročni vnos za dotično vrstico poročila.

S klikom na gumb Navodila-Formule se vam odpre pomoč za oblikovanje formul.

napoved_formule

V programu imate kontrolo, ki sproti preverja pravilnost pripravljenih poročil. Napake lahko vsak čas preverite s klikom na gumb F3 Pregled napak.

Ko imate poročilo za posamezno društvo vneseno, ga shranite z gumbom F9 Potrdi. Poročilo lahko tudi zaključite s klikom na gumb Zaključi, Oddana. Če jo želimo samo zaključiti ne pa tudi označiti, da je oddano, potem odstranimo kljukici Napoved je že oddana. V tem primeru se društvo na seznamu obarva zeleno.

Za oddajo/tiskanje napovedi se postavite na želeno društvo in kliknite na gumb F5 Tiskaj napoved. Odpre se vam meni s tremi zavihki.

Na prvem zavihku 1. Izpis obrazcev je potrebno vnesti datum oddaje obrazcev ter izbrati, kam se obrazci izpišejo (predogled na zaslon, tiskalnik, PDF datoteka, pošiljanje PDF po E-pošti).

napoved_13_izpis

Na zavihku 2. Obrazci za FURS so v spodnjem delu menija že obkljukane vse priloge, ki ste jih izpolnili in izbrali pri pripravi poročil. V zgornjem delu pa lahko vklopite pripravo in pošiljanje XML datoteke na eDavke ter nastavite pot za shranitev XML datoteke. Ločeno imate še polje za nastavitev imena datoteke. V polju Vrsta XML dokumenta izberete vrsto dokumenta, ki ga trenutno pripravljate. Izbirate lahko med sedmimi različnimi vrstami dokumentov.

napoved_13_furs

Na zavihku 3. Obrazci za AJPES lahko v zgornjem delu vklopite pripravo in pošiljanje datoteke na AJPES. Pot za XML datoteke za AJPES lahko nastavljate le v primeru, da v parametrih (meni 2.1) nimate vklopljenega parametra Pot za AJPES-XML enaka poti za FURS-XML. Ločeno lahko nastavite še ime datoteke. S kljukico lahko vklopite pripravo XML datoteke samo s podatki tekočega leta. V spodnjem delu samo še pokljukate, katere obrazce za AJPES želite oddati/tiskati ter z F9 Potrdi nadaljujete z oddajo/tiskanjem vseh obrazcev hkrati.

Program vam najprej pripravi tiskano verzijo obrazcev za FURS, sledi ji oddaja datoteke za FURS, nato oba koraka ponovi še za AJPES – najprej tiskanje potem oddaja.

napoved_13_ajpes

Po oddaji lahko kliknemo na gumb Zaključi, Oddana in označimo, da sta napovedi za FURS, AJPES oddani. Ob shranitvi se društv0 na seznamu obarva modro.

1.2 Napoved za gospodarske družbe 2. Razno