Meni je namenjen vnosu deviznih faktur (tj. faktur v tuji denarna valuti) oziroma faktur, ki so sicer v izvorni valuti EUR, vendar so konti obveznosti na katere bomo račun knjižili označeni kot devizni konti (za evidenco denarne valute). Meni in njegove funkcije so zelo podobne meniju 1.1. Prejete fakture. Razlika je le ta, da tu ločimo dva različna vnosa:

  • F2 Nov vnos – vnos storitvene devizne fakture
  • Ctrl+F2 Nov vnos EUL – vnos uvoznih faktur in faktur za pridobitve blaga znotraj skupnosti. Vnašajo se tudi vse fakture z EUL dokumentom.

OPOMBA: Devizne fakture se številčijo ločeno od domačih prejetih faktur vnešenih v meniju 1.1.

F2 Nov vnos

Tovrstni vnos je enak vnosu domačih prejetih faktur v meniju 1.1., zato na tem mestu opozorimo zgolj na dve posebnosti:

  • Vnaša se valuta (vnesemo šifro valute, npr. 840 – ameriški dolar), to pomeni denarna valuta listine. Šifrant je že prednastavljen z uradno objavljenim šifrantom denarnih valut Banke Slovenija oziroma Centralne Evropske banke (ECB). V kolikor je šifrant prazen, ga lahko napolnite s klikom na gumb F11 Šifre valut z interneta in F4 Vnos tečajev z interneta.
  • Vnaša se vrsta posla in Posel BS: vnos je obvezen in je namenjen poročanju, zato mora biti usklajen s šifrantom Banke Slovenije. Šifrant je v programu že prednastavljen, lahko pa ga popravljamo.

kpfw-1-4

kpfw-1-4-1

Ctrl+F2 Nov vnos EUL

kpfw-1-4-2

 Vnos take fakture (ali več faktur povezanih na en EUL) je razdeljen na tri dele.

  • 1. Osnovni podatki: vnesemo osnovne podatke fakture: interno številko, dobavitelja, vrsto posla (BS), državo in valuto. Vnesemo tudi vrednost uvoza oziroma pridobitve v tuji valuti.

OPOMBA: Pri vnosu partnerja izpolnimo tudi podatke o deviznem računu, samo v tem primeru bomo plačilo fakture lahko izvozili v bančni sistem.

  • 2. Podatki za EUL: vnesemo podatke iz EUL listine, številko uvoza, opravilno številko, številko in datum EUL.
  • F2 Vnos računa: Vnos računov za ta uvoz ali pridobitev. Ker se na eno uvozno oziroma EUL listino lahko veže več dobaviteljevih računov, lahko vsako listino (prejet račun) posebej vnesemo z gumbom F2 Vnos računa. Vnos takega računa je enak vnosu storitvene devizne fakture.
1.2. Predračuni 1.5. Devizni predračuni