ODBITNI DELEŽ PREJETE FAKTURE

Procent neobdavčene dejavnosti za aktivno leto v program GKW nastavimo v meniju 7.1 Parametri, zavihek 8. Konti za DDV, parameter 46. Procent neobdavčene dejavnosti. Če uporabljamo različne procente po knjigah prejetih faktur (na primer: podjetje ima več dejavnost in ima samo ena dejavnost odbitni delež) , obkljukamo še parameter 47. Procent neobdavčene dejavnosti različen po knjigah.

odb

V primeru ločenega odbitnega deleža po knjigah PF (meni 7.1, zavihek 8, parameter 47), podatek % odbitnega deleža popravimo/vnesemo v šifrantu knjig prejetih faktur, meni 5.5.1, na posamezni knjigi prejetih faktur.

odb1

Če za vse prejete fakture velja isti odbitni delež, potem parametra 47. ne vklapljamo, vnesemo samo odbitni delež v meniju 7.1 in shranimo z F9 Potrdi.

Na tej točki se izpišemo  in ponovno vpišemo v program GKW.

Na vnosu knjižb ( meni 1.1 Vnos knjižb ), na zavihku DDV, ko izberemo stopnjo DDV-ja, program avtomatsko izračuna odbitni in neodbitni del DDV-ja.

odb2

Za končni obračun odbitnega deleža, ob zaključku leta, izdamo navodila v novicah, kot na primer  VASCO NOVICE 1.2023 , stran 3.

7.2. Nastavitev izpisov Obračun spremenjenega odbitnega deleža DDV za prejete fakture