Pri knjiženju izdanih ali prejetih računov v glavno knjigo si lahko pomagamo tudi z različnimi načini avtomatike knjiženja. Obstaja več načinov tako imenovanega hitrega knjiženja s ponujanjem podatkov o proti kontih in DDV postavk.

Knjiženje z uporabo opcije ponujanja predlogov knjiženja

V knjiženju v meniju 1.1. knjižimo izdan ali prejet račun, vnesemo vse podatke računa do roka plačila in nato pritisnemo tipko F2 Avt.DDV, ki nam odpre predloge knjiženja na podlagi že poknjiženih računov v glavno knjigo. Odpre se okno v katerem se prikažejo trije sklopi, Seznam poknjiženih dokumentov, DDV in Protiknjižbe. V primeru uporabe dokumentnega sistema se pri seznamu poknjiženih knjižb lahko pogleda priložen račun. Predlogi knjiženja se prikažejo na podlagi vnesenega simbola, konta in partnerja na vnosni maski za knjiženje.

gkw_meni11_f2_knjizenje_1

V sklopu Seznam poknjiženih dokumentov so vidna samo različna knjiženja, prikazana je vrta knjige DDV, šifra davka in dokument na podlagi katerega je prikazan predlog knjiženja. V sklopu DDV je prikazano kako je razporejen DDV in v sklopu Protiknjižbe se vidi kako so razporejene knjižbe in stroškovna mesta.

V odprtem oknu v sklopu Seznam poknjiženih dokumentov se s puščicami na tipkovnici pomaknemo na predlog knjiženja in potrdimo.

gkw_meni11_f2_knjizenje_2

S tem ko potrdimo se DDV zavihek avtomatsko izpolni, pri prejetih računih se program postavi na polje Datum prejema (1) ki ga je potrebno vnesti. Protiknjižbe se avtomatsko kreirajo, upoštevajo se tudi vnesena stroškovna mesta z istim sorazmerjem delitve kot iz izbranega primera, če se stroškovna mesta uporabljajo pri knjiženju. S tipko F9 Shrani (2) se shrani knjiženje.

gkw_meni11_f2_knjizenje_3

Za delovanje ponujanja predlogov knjiženja ne potrebujete dodatnih nastavitev, edini pogoj za pravilno delovanje ponujanja predlogov je pravilno označeni simboli za knjiženje. V šifrantu simbolov (meni 5.4.) mora imeti simbol v polju Prejeti/Izdani računi opredeljeno ali gre za simbol, ki se uporablja za prejete račune ali izdane račune.

gkw_meni54_simbol_2019

Knjiženje z uporabo opcije preko polja Opis dokumenta.

V šifrantu 5.7. Opisi knjiženja je mogoče za posamezen opis dokumenta vpisati konto, proti konto in vrsto davka.

gkw_meni57_2019

V meniju 1.1. Knjiženje vnesemo podatke simbol, datum knjiženja, obdobje, št. dokumenta in datum dokumenta v polju Opis dokumenta imamo na voljo različne načine vnosa.

S pritiskom tipko F1 se odpre šifrant opisov v katerem lahko izberemo željen opis in potrdimo. Po izboru knjižimo račun normalno naprej in ob vnosu DDV tipka F8 se bodo podatki DDV izpolnili iz nastavitve opis dokumenta. Podatke lahko tudi ročno popravimo.

gkw_meni11_knjizenje_opis_dokumenta_1

Namesto izbora iz šifranta (s pritiskom na tipko F1) vpišemo šifro iz šifranta opisov npr. 2 in pritisnemo tipko Enter v polje Opis dokumenta se bo vpisalo “Prejeti račun” . Če v polje Opis dokumenta vnesemo npr. 2123, se bo številka 2 spremenila v opis “Prejeti račun” in dodala se bo številka “123” primer izgleda “Prejeti račun 123”. Ob izboru opisa dokumenta iz šifranta se bo vpisal tudi že konto npr. 2200, nato vnesemo še vezo, partnerja in rok plačila. S tipko F8 Podatki DDV se bo prikazal zavihek za DDV-PF v katerem se bo davek za 22% že izpolnil in na protiknjižbi bo vpisan konto nastavljen v opisu dokumenta npr. 4010.

gkw_meni11_knjizenje_opis_dokumenta_3

Knjiženje prejetih računov z uporabo opcije nastavitve pri partnerju

V šifrantu partnerjev (meni 5.2.1.) na popravljanju posameznega partnerja na zavihku 2.Ostalo lahko vnesemo polji Skupina in Vrsta knjige PF. Pri knjiženju prejetega računa, ko bomo vnesli vse podatke do roka plačila in pritisnili F8 Podatki DDV se bo na zavihku davka izbrala vrsta davka in knjiga ki sta določena v Vrsta knjiga PF na protiknjižbo se bo zapisal protikonto iz Skupine vnesene na partnerju.

V šifrant Skupine vnesemo prednastavljena kontiranja za primer obveznost 2200 in stroška 4122.

gkw_skupine_2019

V šifrant Vrsta knjig PF vnesemo šifrant katere knjige za davek so dovoljene pri izbranem partnerju in kakšen davek naj ponudi pri knjiženju prejetega računa.

gkw_vrsta_knjig_pf

Knjiženje bančnega izpiska Knjiženje prejetega računa za osnovno sredstvo in vpis v aplikacijo OSW preko GKW