Izpis je popolnoma enak kot pri meniju 3.5.1. kartici stroškovnega mesta, le da ne izpisuje posameznih knjižb, ampak le seštevke po stroškovnih mestih. Če imamo šifre stroškovnih mest nastavljene tako, da omogočajo knjiženje po dveh nivojih lahko ob izpisu določimo število mest na drugem nivoju in izberemo vrsto izpisa (seštevek po prvem nivoju).

3.5.1. Kartica stroškovnega mesta 3.5.3. Pregled (konti navpično, SM vodoravno)