V tem meniju in podmenijih najdete izpise plačil in dolžnikov. Meni za ročni vnos plačil, pripravo opominov in obračun obresti.

5.2.H Izpis doplačil oskrbnin 5.3.1 Ročni vnos