1. Zavihek: “Nastavitev izpisa”

Meni za izpis računov na posebne položnice (UPN naloge) ni zgolj meni kjer lahko položnice natisnete ampak je tudi meni v katerem račune do staršev pošljete po e-pošti.

Pri izpisu položnic bodite pozorni na izbrani podatek “Način plačila“. V kolikor tu ne boste izbrali VSI bo program natisnil le tiste račune, na katerih je izbrani način plačila bil izbran. Smiselno je, da imate obkljukna parametra “Prečrtaj položnice pri trajnikih” in “Prečrtaj položnice z negativnim zneskom” tako izbrana parametra bosta onemogočila plačilo staršu tistih računov, ki dejansko niso za plačilo saj bojo ti poravnani preko banke oziroma kako drugače.

Pri izpisu računov se lahko odločate tudi o izpisu dolga in preplačil (glej parametre “Prištej dolg“, “Izpiši odprte postavke“, “Izpiši preplačila“, “Izpiši sštevek dolga in preplačil“. Svetujemo, da izpisujete oba podatka tako o dolgu kot preplačila.

Če bi želeli izpisati račun za starša, ki ima sicer eRačun potem morate postaviti kljukico tudi na parametru “Izpiši tudi za prejemnika eRačunov” v nasprotnem se računi, ki so označeni za kreiranje eRačuna ne bodo natisnili.

Parameter “Izpiši samo za plačnike, ki nimajo izbranega pošiljanja po e-pošti” svetujemo, da imate vedno vklopljenega. Tako se vam računi, ki jih boste poslali po e-pošti ne bojo natisnili.

vrtec_525_izpis-racunov-starsi_slika1

2. Zavihek: “Pošiljanje PDF po e-pošti”

Pošiljanje računov po e-pošti naredimo popolnoma enako kot če bi te želeli natisniti le, da na prvem zavihku čisto na dnu pod “Kam pišem” izberemo “PDF datoteka”. Dodatno pa še na drugem zavihku postavimo kljukico pri “Ločene PDF datoteke po otrocih” in “Pošlji PDF datoteke plačnikom po E-POŠTI“. Preostale štiri parametre vklopite v kolikor to sami želite. Po potrditvi z F9 bo program poslal maile s pripetimi PDF datotekami vsakemu plačniku posebej njemu pripadajoče račune.

vrtec_525_izpis-racunov-starsi_slika3

5.2.4 Izpis obračuna 5.2.6 Izpis računov za občine