Poročilo SKV lahko naredite v primeru, da imate poknjižene dogodke na devizne konte. Poročilo si naredite tako, da pritisnete tipko F2 Novo poročilo, vnesete obdobje poročila (program zajame obdobje na knjižbah). Vnesete še ostale potrebne postavke, spodaj pa nastavite, kateri konti so za terjatve in kateri za obveznosti. Ko poročilo shranite, ga lahko tudi ročno popravite oz. še enkrat preračunate v popravljanju z tipko F8. V šifrantu partnerjev lahko na vsakem posameznem partnerju tudi določite, če je to povezana oseba. V meniju 3.N. se nahaja pomožni izpis za SKV.

3.A. Statistični obrazci 3.A.2. Statistika Finančnih Računov