Regres za letni dopust – obračun regresa do uredbe

1.Najprej gremo v meni 1.3 Obračunavanje. Tu nastavimo obdobje, datum izplačila, višino regresa na zaposlenega (letni podatek in ne znesek trenutnega izplačila) ter ostale podatke. Bistveno je, da izklopimo parameter Trgam kredite (seveda le v primeru, da izplačujemo regres ločeno od plače), medtem ko večino ostalih podatkov lahko ohranimo.

2. Nato v meniju 1.2. pripravimo obračunske liste. Nato vsem delavcem, ki bodo dobili regres, pod ustrezno vrsto plačila (ali VP-231 ali VP-251, za uporabnike SPJS pa VP-401) vnesemo znesek regresa. Če dobijo regres vsi delavci in v enakem znesku, si lahko pomagamo s podprogramom v meniju 1.1.2. Vnos določenega VP-ja za vse delavce.

3. Po končanem vnosu zneskov regresa naredimo obračunavanje v meniju 1.3. Po obračunavanju preverimo pravilnost izračuna, nato po istem postopku kot pri plači, izpišemo obračunske liste za delavce, obrazce za FURS in AJPES ter plačamo pripravljene naloge (JS odda še datoteko ISPAP v meniju 1.6.F).

4. V primeru obračuna regresa v več delih moramo pri drugem (tretjem, …) delu narediti skupni Obrazec-3 (ne velja za s.p.-je). V tem primeru moramo v meniju 1.5.2 Izpis obrazcev, na drugem zavihku »Datumi skupnih obrazcev« vnesti datume shranitve prvega, drugega, … dela regresa in na prvem zavihku imamo obkljukan samo Obrazec-3.

5. Ko smo regres izplačali, oddali obrazce ter ga poknjižili v Glavno knjigo, ga shranimo v letno evidenco preko menija 1.8 Zaključek – shranitev (ažuriranje) plač.

Regres za letni dopust – obračun regresa nad uredbo

V primeru izplačila Regresa nad uredbo, je potrebnih nekaj dodatnih nastavitev.

1. V primeru, da kateri od delavcev dobi regres, ki presega 100% povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec, potem pod VP za regres nad uredbo, vnesemo znesek nad uredbo (VP-232, lahko VP-252, za SPJS pa VP-402).

2. V meniju 1.3 Obračunavanje, moramo na gumbu F4 Posebnosti nastaviti naslednje podatke:

Formula za znesek – vpišemo B232 oz. B252 oz. B402 za SPJS.

• Formula-dohodki brez prisp. – sivo polje in ga program definira samodejno

Na koliko mesecev – nastavimo na 12 (lahko na 6 ali manj, če regres izplačujemo v dveh ali več delih). Obstaja tudi možnost nastavitve »mesecev« na posameznem delavcu in sicer v meniju 1.2 preko gumba »F8 Povpr.stop.«. Vrednost v polju »Na koliko mesecev« ima višjo prioriteto kot splošna nastavitev.

Prištejem plačo ki je ažurirana dne – kadar regres izplačujemo ločeno od plače, tu vpišemo datum shranitve zadnje plače (datum lahko izberemo s tipko F1). Če pa regres izplačujemo skupaj s plačo potem ta datum pustimo prazen.

Če ni osnove za davek potem… – tu nastavimo na opcijo Davek računam po minimalni stopnji 16%. Torej ta pogoj (»če ni osnove za davek«) velja le v primeru, da program samodejno ne more izračunati osnove za dohodnino (npr., izplačilo regresa osebi na porodniškem dopustu, izplačilo regresa novo zaposleni osebi, ki ji je regres prvo izplačilo pri novem delodajalcu…)

Na koncu nastavitev gumba F4 Posebnosti potrdimo z F9 in naredimo Obračunavanje.

3. Vsi nadaljnji koraki so enaki, kot za obračun regresa do uredbe.

 

S.B. Bolniški listi (E-Bol) Izplačilo poslovne uspešnosti