V šifrant amortizacijskih skupin lahko nastavimo privzete skupine s tipko Prenos z interneta. Pri vnosu skupine poleg naziva določimo še Stopnjo amortizacije v %. Če gre za amortazacijsko skupino za drobni inventar lahko določimo tudi da se vnaša količina in obračun amortizacije. Običajno se drobni inventar ob vnosu že odpiše in se ne amortizira.

Na zavihku 2. Konti za temeljnico določimo konte za knjiženja amortizacije v meniju 2.B.

osw_31

3. Šifranti 4. Izpisi