Na zavihku 1.Matični vnesemo matične podatke o delavcu. Pri vnosu matičnih podatkov je tudi nekaj kontrol in sicer nas bo program opozoril če bomo napačno vnesli EMŠO, davčno št. ali TRR. Seveda nas lahko opozori samo če smo se zmotili pri strukturi vnosa, če smo vnesli katerega od naštetih podatkov od drugega delavca pa ne.

Predhodna delovna doba, vnesemo delovno dobo do Datuma vstopa. Od datuma vstopa dalje bo program računal delovno dobo sam.

Dobiva plačo, obkljukamo kadar delavec dobiva plačo oz. je delavec aktiven. Ko delavec zapusti podjetje se vnese Datum izstopa in odstrani kljukica Dobiva plačo.

Dodatna pojasnila polj, nekatera polja ni potrebno vnašati pri delavcu, vidna so zaradi namena vodenja starih evidenc. Polja, ki jih ni potrebno vnesti za obračun plače so Davčni urad, Občina in Kraj. skupnost.

Polja ki se lahko vnesejo, niso pa nujna:

  • Del.mesto in Opis del. mesta, samo za vodenje delavcev po delovnih mestih
  • Relacija, če vnesemo lahko potem naredimo tudi avtomatski izračun prevoza preko šifranta relacij.
  • Fond ur – posebnosti
  • SM2 in SM3 – če uporabljamo tudi šifrante stroškovnih mest na drugem in tretjem nivoju
  • Prva zaposlitev – datum prve zaposlitve
  • Pogodba o zaposlitvi, oznaka pogodbe. Od-do datuma, veljavnost pogodbe.

place_21_1

2.1. Vnos in popravljanje delavcev 2. Obračun