Na zavihku 2. Obračun vnesemo podatke, kateri se ne spreminjajo in so fiksno določeni v naprej.

Za obračun plače oz. višino osebnega dohodka vnesemo eno od naslednjih treh polj, naenkrat je vneseno lahko samo eno polje.

  • DP01 Koeficient (količnik) – bruto vrednost količnika se nastavi pri mesečnem obračunu v meniju 1.3.
  • DZ02 Mesečni bruto osebni dohodek – mesečni bruto se ne spreminja mesečno z dejanskim ali fiksnim fondom ur
  • DZ03 Bruto urna postavka – mesečni bruto dohodek se spreminja v primeru dejanskega fonda ur

Vsa ostala polja se vnašajo po potrebi in v osnovi niso nujna za obračun plače.

Polja za dopust vnesemo, kadar želimo, da na plačilni listi izpisuje tudi stanje dopusta. Vnesemo Nekoriščen dopust, Dopust po letni odločbi in Nekoriščen stari dopust. Ob shranitvi plače se polja nekoriščen stari in letošnji dopust avtomatsko popravita na novo stanje. V začetku leta je potrebno podatke ročno popraviti po novih odločbah oz. obvestilih za dopust.

Polje Delež zaposlitve vnesemo delež samo v primeru, da je zaposlitev v deležu, če gre za polno zaposlitev, potem tega polja ne vnesemo. Ure na dan vnesemo če zaposleni dela manj kot 8 ur na dan, podatek služi za avtomatski izračun prehrane, prevoza in stanje dopusta.

Stimulacija po pogodbi % (DP12) in Znesek (DZ04) uporabimo kadar želimo zaposlenemu avtomatsko dodati na obračun plače stimulacijo oz. s tem določimo neke vrste stalno stimulacijo, katero ni potrebno ročno vnašati na obračunski list. Če želimo izplačati enkratno stimulacijo, potem te stimulacije ne vnašamo.

Prevoz na danMesečna karta in Dnevna karta vnesemo, če želimo pri obračunu avtomatski izračun dodatkov za prevoz.

Osnova preteklo leto podatek služi za izračun refundacij. V primeru novega delavca, osnove ne moremo izračunati ampak jo vnesemo ročno. Vnese se bruto urna osnova.

Vodenje 1141 in Poslovodenje 1108 kadar delavec ni zaposlen ampak dobiva enega od teh dveh dohodkov, avtomatsko se kreira tudi pripadajoč REK obrazec.

PZZ – prostovoljno zdravstveno zavarovanje, v primeru da pri plači trgamo zavarovanje.

Kljukice Brez prehrane, prevoza, mesečne karte se uporabijo kadar imamo nastavljen avtomatski izračun prevoza, prehrane in pri enem oz. nekaj delavcih ne želimo, da se izračun izvrši avtomatsko.

Za potrebe obračuna refundacij boleznin in izpisa ali elektronske oddaje obrazca za nadomestila (Ndm) preko e-VEM pa potrebujemo še spodnje podatke. Pri vnosu teh podatkov bodimo pozorni na:

  • Osnova preteklo leto (Ndm) – Meseci – v to polje vnesemo številke mesecev za katere veljata podatka v naslednjih dveh poljih. Če naslednja podatka veljata za celo leto vnesemo v polje “Osnova preteklo leto (Ndm)- Meseci” številko 13. V nasprotnem tu navedemo zaporedno številko mesecev. Če podatek velja za več mesecev navedemo več zaporednih številk mesecev ločenih z vejico. Primer: Za osnovo ki ustreza mesecem MAREC, APRIL in JULIJ vnesemo 3,4,7.
  • Osnova preteklo leto (Ndm)Skupaj ure – vnesemo število ur za mesece, ki smo jih vnesli v prejšnje polje
  • Osnova preteklo leto (Ndm) – Skupaj bruto – tu pa skupni bruto znesek, ki velja za mesece vnesene v polju za mesece
  • Pazimo še, da je v polju “Osnova preteklo leto” preračunana tako da ustreza “Osnova preteklo leto (Ndm) – Skupaj bruto” deljeno z “Osnova preteklo leto (Ndm) – Skupaj ure”

place_21_obracun2017

1. Matični 3. Ostalo