Vnesemo lahko bonitete za službena vozila z obdobje od..do kdaj veljajo in se bodo v tem primeru avtomatsko obračunale na obračunskem listu in vpisale v REK obrazec.

place_21_bonitete

Družinski člani 2.2. Pregled starih plač