1. Najprej vsem delavcem, ki bodo dobili regres, pod ustrezno vrsto plačila (ali VP-231 ali VP-251, za uporabnike SPJS pa VP-401) vnesemo bruto znesek regresa. Če dobijo regres vsi delavci in v enakem znesku, si lahko pomagamo s podprogramom v meniju 1.1.2. Vnos določenega VP-ja za vse delavce. Za obračun regresa v javnem sektorju, imamo za razporeditev delavcev po plačnih razredih in s tem določitev višine regresa, v meniju 4.1. in 4.2. na voljo izpis Plačni razredi za Regres. Če izpisa v meniju ne vidimo, si ga lahko prenesemo preko menija 6.2.N.

2. V primeru, da kateri od delavcev dobi regres, ki presega 70% povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec, potem pod VP za regres za znesek do 144. člena ZPIZ-2 (VP-231 oz. VP-251, za SPJS pa VP-401) vnesemo znesek, ki ni obremenjen s prispevki. Pod vrsto plačila za regres za znesek nad 144. členom ZPIZ-2 pa znesek regresa, ki je obremenjen tudi s prispevki (VP-232, lahko VP-252, za SPJS pa VP-402). Če vrste plačila za regres za znesek nad 144. členom ZPIZ-2 še nimamo, si ga hitro lahko nastavimo s Čarodejem za izplačila nad uredbo v meniju 5.E.1.

3. Za uporabnike JS je v meniju 4.1. in 4.2. na voljo izpis Plačni razredi za Regres, ki služi kot pripomoček za ugotovitev pravilnega bruto zneska regresa.

4. Po vnosu bruto zneskov regresa, gremo v meni 1.3. Obračunavanje. Tu nastavimo obdobje, datum izplačila, višino regresa na zaposlenega (letni podatek in ne znesek trenutnega izplačila). ter ostale podatke. Bistveno je, da izklopimo parameter Trgam kredite (seveda le v primeru, da izplačujemo regres ločeno od plače), medtem ko večino ostalih podatkov lahko ohranimo. Nato pritisnemo tipko F4 Posebnosti, kjer nastavimo naslednje podatke:

  • Formula za znesek – nastavimo na B231 oz. B251 oz. za SPJS B401. Kadar izplačujemo tudi regres nad uredbo na B231+B232 oz. B251+B252 oz. B401+B402 za SPJS.
  • Formula-dohodki brez prisp. – sivo polje in je prednastavljen samodejno
  • Na koliko mesecev – nastavimo na 12 (lahko na 6 ali manj, če regres izplačujemo v dveh ali več delih)
  • Prištejem plačo ki je ažurirana dne – kadar regres izplačujemo ločeno od plače, tu vpišemo datum shranitve zadnje plače, če regres izplačujemo skupaj s plačo potem ta datum pustimo prazen.
  • Če ni osnove za davek potem… – tu nastavimo na opcijo Davek računam po minimalni stopnji 16% ali na tretjo opcijo Davek računam po povprečni stopnji od delavca. Kadar izberemo tretjo opcijo moramo paziti, da imajo vsaj vsi tisti delavci nastavljeno povprečno stopnjo dohodnine pri katerih program ne more povprečne stopnje izračunati iz osnove za davek po lestvici. Torej ta pogoj (če ni osnove za davek) velja le v primeru, da program samodejno ne more izračunati osnove za dohodnino (npr., izplačilo regresa osebi na porodniškem dopustu, izplačilo regresa novo zaposleni osebi, ki ji je regres prvo izplačilo pri novem delodajalcu…) Na koncu nastavitev gumba F4 Posebnosti potrdimo s F9 in naredimo Obračunavanje.

5. Po končanem obračunavanju preverimo pravilnost izračuna, nato po istem postopku kot pri plači, izpišemo obračunske liste za delavce, obrazce za FURS in AJPES ter plačamo pripravljene naloge, javni sektor odda še datoteko ISPAP v meniju 1.6.F.

6. V primeru obračuna regresa v več delih moramo pri drugem (tretjem, …) delu narediti skupni Obrazec-3 (ne velja za s.p.-je) za regres. V tem primeru moramo v meniju 1.5.2. Izpis obrazcev, na drugem zavihku Datumi skupnih obrazcev vnesti datume shranitve prvega, drugega, … dela regresa. Obrazec-3 za regres lahko oddamo tudi v XML datoteki preko interneta na AJPES-ovi spletni strani na isti način kot Obrazec-1-Zap/M.

7. Ko smo regres izplačali, oddali obrazce ter ga poknjižili v Glavno knjigo, ga shranimo v letno evidenco preko menija 1.8 Zaključek – shranite (ažuriranje) plač.

Izplačilo poslovne uspešnosti po 1.1.2017 Priprava poračuna za zamenjavo plačnega razreda - SPJS